ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE I

Ve Farming simulátoru 2017 je možné chovat následující 4 druhy zvířat:

Jednotlivé druhy zvířat jsou velmi rozličné a mají různé potřeby.

Chov slepic.je nejjednodušším druhem co se chovu týče. Kozy a prasata již vyžadují více pozornosti a techniky, efektivní chov krav je pak vysloveně náročný na strojní vybavení, a tedy i na počáteční kapitál.

Novinkou ve Farming simulatoru 2017 je rozmnožování zvířat. K tomu, aby se zvířata začala rozmnožovat, je třeba zajistit jim alespoň vodu. Pro dosažení přijatelné produktivity - tj. produkci vlny či mléka, je třeba jim navíc dodat potravu. To zároveň zvýší rychlost rozmnožování.

Přehled

Veškerá zvířata zakoupíte u obchodníka se zvířaty. Pokud na toto místo dorazíte s vlekem na zvířata, budou do něj naložena a můžete si je odvézt. V opačném případě můžete nákup také provést. Zvířata budou rovnou doručena do výběhu na vaší farmě, avšak zaplatíte za to samozřejmě poplatek, který činí 150€ / zvíře.

Prase - 3.000 € (denní poplatek 30 €), rychlost reprodukce: 14h

Ovce - 4.000 € (denní poplatek 20 €), rychlost reprodukce: 96h

Kráva - 5.000 € (denní poplatek 40 €), rychlost reprodukce: 120h

Pozn.: Rychlost reprodukce platí pro 100% produktivitu při vlastnictví 10 zvířat

K přepravě jsou ve hře dva přepravníky na zvířata. Menší z nich, Joskin Betimax RDS 7500, je klasický vlek, který lze připojit za traktor. Větší, Michielleto AM19, je návěs za tahač.

Kapacita:
Joskin Betimax RDS 7500 (9 prasat nebo 10 ovcí nebo 6 krav)
Michielleto AM19 (21 prasat nebo 24 ovcí nebo 14 krav)

přeprava zvířat

přeprava zvířat

 

Principy

Pro živočišnou produkci obecně platí několik základních principů. Výjimkou jsou slepice, pro ty následující odstavce neplatí.

U zvířat je potřeba zajistit co nejvyšší produktivitu, aby generovaly zisk. Pamatujte, že se z každého zvířete platí denní provozní poplatek. Proto je plný výběh zvířat s nulovou produktivitou značně nežádoucí.

Produktivitu získáte zajištěním vody, stravy a případně podestýlky. Všechny tři složky dohromady mohou zajistit až 90% produktivity. Zbývajících 10% obdržíte, pokud mají zvířata čisté místo pro krmení.

Vodu, stravu a podestýlku je možné naplnit až na 6 dnů dopředu. Naopak pokud chcete mít maximální bonus za čistotu, pak je nutné čistit místo pro krmení téměř neustále.

Některý dobytek může také produkovat močůvku či mrvu. Obojí je automaticky skladováno a můžete to pak použít ke hnojení svých polí.

cisternu s vodou doplníme zde (mapa Sosnovka)

cisternu s vodou doplníme zde (mapa Sosnovka)

Pozn.: Údaje na záložce zvířata se aktualizují čas od času v určitých cyklech. Pokud se produktivita ihned nezmění, chvíli vyčkejte.

Slepice

Chov slepic je vskutku nenáročný a bude prvním chovem, který rozjedete. Již na začátku hry totiž obdržíte 15 slepic. Přikoupit další nelze, stejně tak jako prodat ty stávající.

O slepice se není nutné nijak starat. Sami si najdou potravu ve svém výběhu a sami snášejí vajíčka. Jedna slepice snese za den 1 vejce. Vaší jedinou starostí je vajíčka posbírat. Sesbíraná vajíčka se automaticky vloží do vašeho inventáře.

slepice

slepice ve Farming Simulatoru 2017

Následně je sesbíraná vajíčka nutné prodat. To lze provést na místech označených na mapě. Stačí na ikonku vstoupit a vajíčka jsou ihned automaticky prodána. Cena vajec je přibližně 8,5 €/ks.

prodejní místo na mapě Goldcrest Valley

prodejní místo na mapě Goldcrest Valley

Pozn.: Maximální počet nesesbíraných vajec v kurníku je 22. Počet sebraných vajec není omezen.

S rozvojem vaší farmy přestávají být slepice atraktivní, neboť zisky z prodeje jsou malé a jen na každodenní údržbu techniky potřebujete mnohem více peněz. Je tak čas přejít na chov dalších zvířat.

 

POKRAČOVÁNÍ

Živočišná produkce II (ovce, prasata) a Živočišná produkce III (krávy)