ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE II

V předchozím díle jsme si popsali chov slepic. Nyní následuje chov koz a prasat.

Ovce

Chov ovcí je druhým nejméně náročným živočišným druhem na chov.

Ovce vyžadují vodu, seno či trávu a čisté místo pro krmení. Tak málo jim stačí ke spokojenému bečení. To lze zajistit relativně snadno a levně. Příjmem je zde prodej vlny.

ovce

ovce

Začněme se zajišťováním potřeb. Vodu natankujeme do cisterny na vodu (JOSKIN AQUATRANS 7300 S) u studánky nebo u vodní nádrže. Natankovanou cisternu dopravíme k výběhu s ovcemi a naplníme žlab na vodu (tj. ten delší bez příček). Plnění spustíme klávesou [I].

plnění koryta vodou

plnění koryta vodou

Ovce se nám již rozmnožují a dávají něco málo vlny. Rychlost reprodukce je však pomalá a vlny žalostně málo. Proto je potřeba zajistit jim stravu. Ovce žerou trávu. Tu jim musíme dovézt sběracím vozem. Podotkněme, že spotřeba trávy není příliš vysoká, takže bohatě postačí i nejmenší sběrný vůz. K tomu, aby jsme jej naplnili, musíme nejprve posekat trávu - použijeme sekačku za traktor - viz. tráva. Pak už jen stačí ji sebrat a dovézt na ovčí farmu.

krmení ovcí

krmení ovcí

Posledním požadavkem je čisté místo pro krmení. Za čas ovce trávu začnou rozhazovat všude kolem žlabu. Tento nepořádek je třeba uklízet, v opačném případě produktivita lehce klesá. Úklid lze provést buď sběracím vozem nebo lopatou připojenou k čemukoli (bagr, traktor, ... ) a nasypáním zpět do žlabu.

Zisk plyne z prodeje vlny. Ta se objevuje na určeném místě v podobě balíků. Palety s balíky je po naplnění nutné odebírat, jinak se produkce vlny zastavuje (max. 4 palety). Palety transportujeme k tomu určenou technikou. Nejlevnější volbou je k nějakému traktoru dokoupit čelní nakladač. Odvážíme je na místo výkupu. Výkupní ceny vlny také podléhají cenovým výkyvům, takže je dobré je sledovat. Palet je možné naložit více na jeden přívěs a odvézt. Pro tento účel je nanejvýš vhodné palety přikurtovat. To se provádí klávesou [R] v místech vleku, které hra nabídne.

odvážení palet a nakládání na valník

odvážení palet a nakládání na valník

Ovce nedávají žádné další druhotné produkty jako je mrva či močůvka.

Ovce vytvářejí vlnu a reprodukují se. Můžeme přejít k dalšímu byznysu. bééé.

 

Prasata

Prasata jsou novinkou ve farming simulatoru 2017, jejich chov lze charakterizovat jako středně náročný.

Prasatům je třeba zajistit vodu, podestýlku a stravu. Po zajištění těchto potřeb se prasata rychle rozmnožují. Zisk pak plyne z jejich prodeje. Vedlejšími produkty je močůvka a mrva.

prasata

prasata

Prasatům nejprve musíme dovézt vodu. Postup je jednoduchý - stejný jako u koz. Následně můžeme začít zajišťovat další potřeby.

Podestýlka zvýší produktivitu prasat a zároveň se začne vytvářet mrva. Tu lze poté zužitkovat k pohnojení polí.

K vytvoření podestýlky potřebujeme hnědé balíky a stroj KUHN PRIMOR 15070. Balíky pomocí nakladače naložíme do stroje. Najedeme k ohradě výběhu k místu, kam se dává podestýlka. Stroj následně nadrtí balíky a vytvoří z nich podestýlku. Spustíme jej klávesou [I]. Obvykle stačí pouze 1 balík.

vytváření podestýlky

vytváření podestýlky

Následuje zajištění stravy. Prasata jsou nenáročná - žerou všechno. Nejvíce však vyžadují kukuřici. Ta tvoří 50% stravy. Dalších 25% pak tvoří zrní (pšenice nebo ječmen), 20% proteiny (řepka, slunečnice či sójové boby) a 5 % plody země (brambory nebo cukrová řepa). Čím více stravy zajistíte, tím vyšší je produktivita. Je vhodné zajistit minimálně první dvě složky. Ty lze efektivně dovézt najednou dvěma spojenými vleky za sebou.

navážení stravy prasatům

navážení stravy prasatům

Protože se prasata stravují skutečně jako prasata, je nutné jim čistit místo okolo žlabu. Je-li místo čisté, zvýší se jejich produktivita o 10%. Svinčík, který při krmení vytváří nabereme bagrem a nasypeme zpět do žlabu.

úklid svinčíku

úklid svinčíku

Máme-li prasat již dostatek, můžeme je začít prodávat a získávat tak peníze.

 

POKRAČOVÁNÍ

Živočišná produkce I (slepice a přehledy) a Živočišná produkce III (krávy)