ŽIVOČIŠNÁ PRODUKCE III

V předchozích dílech jsme si popsali chov slepic, ovcí a prasat. Zbývá nám nejnáročnější byznys - chov krav.

Krávy

Krávy jsou nejvyšší ligou v živočišné produkci, nejnáročnější na postup i techniku. Ovšem pokud máme dostatečný počáteční kapitál, není se čeho bát. Postup není nijak složitý.

Pro krávy platí stejné principy jako pro předchozí živočišné chovy. Musíme jim zajistit vodu, stravu a podestýlku. Problém však je právě se stravou. V této oblasti jsou krávy poměrně náročné.

Příjmem z chovu krav je prodej mléka. Rychlost rozmnožování je u krav velmi pomalá.

krávy

krávy

Prvním věcí, kterou je nutné zajistit je voda. Pamatujme, že klesne-li zásoba vody na nulu, produktivita okamžitě zamíří tamtéž. Vodu doplním stejným postupem jako v předchozích kapitolách - s naplněnou cisternou zajedeme k žlabu vodu a naplníme žlab. Připomeňme, že je třeba zvolit správný žlab.

doplňování vody kravám

doplňování vody kravám

Další na řadě je zajištění podestýlky. I zde je postup stejný jako u prasat. Připomeňme, že podestýlka je tvořena slámou z hnědých balíků nadrcených strojem KUHN PRIMOR 15070. Postup je znázorněn níže. Mají-li krávy podestýlky, tak se nejen zvyšuje produktivita, ale zároveň také začínají vytvářet mrvu.

naplňování drtícího stroje

naplňování drtícího stroje

vytváření podestýlky

vytváření podestýlky

Následuje zajištění stravy. Krávy vyžadují trávu, seno nebo siláž a energetické krmivo.

Trávu lze obstarat relativně snadno - viz. tráva. Stačí ji pouze vysypat do žlabu. Podotkněme, že je jí potřeba více než u ovcí. Pro seno platí totéž. Místo sena můžeme použít i siláž. Pro její transport do žlabu použijeme traktor s čelním nakladačem či bagr.

doplňování trávy

doplňování trávy

Přichází na řadu nejkomplikovanější část. Zajištění energetického krmiva. To je směs namíchaná z trávy, slámy a siláže. K tomu, aby jí bylo možné vytvořit potřebujeme mixážní vůz značky Siloking. Můžeme použít Siloking Trailedline duo 1814 nebo Siloking Selfline Compact 1612. Druhý zmíněný je navíc schopný se sám pohybovat a sám si dokáže nasát siláž. I přesto lze spíše doporučit první, levnější, variantu, neboť doplňování siláže je vyžadováno jen zřídka, navíc první model nabízí vyšší kapacitu.

Do míchacího vozu naložíme:

 

Nejprve vhodíme balíky a poté doplníme siláží. Více než 4.000 litrů siláže se do vozu nevejde.

do míchacího vozu vhodíme balíky ...

do míchacího vozu vhodíme balíky ...

... a dosypeme siláží

... a dosypeme siláží

Je naprosto nutné hlídat si mixážní poměr jednotlivých směsí. Nejsou-li všechny složky v zelené energetické krmivo při vysypání nebude uznáno!

poměry jednotlivých složek musí být v rozpětí šipek

poměry jednotlivých složek musí být v rozpětí šipek

Máme-li směs připravenou, vysypeme ji do krmného žlabu (tam, kam jsme dávali trávu).

vysypání energetického krmiva do žlabu

vysypání energetického krmiva do žlabu

Mléko je automaticky dojeno a na konci dne vždy prodáno.

V první fázi může být problém zajistit energetické krmivo. Bez něj je možné dosáhnout na produktivitu 72%. Při 100% produktivitě vyprodukuje jedna kráva přibližně 650 l mléka za den. Cena je asi 0,61 € / l. To znamená přibližně 400 € / den je maximální příjem z jedné krávy.

 

POKRAČOVÁNÍ

Živočišná produkce I (slepice a přehledy) a Živočišná produkce II (ovce a prasata)