ROSTLINNÁ PRODUKCE II

Předchozí část článku Rostlinná produkce I (úvod, orba, osetí, pohnojení).

Nyní se dostáváme do klíčové fáze. Sklizení vypěstované úrody.

Sklizení pole

Sklízení základních plodin se provádí kombajnem. Sklízení ostatních plodin je technicky náročnější a věnujeme se jim níže.

Sklízení základních plodin

Ke sklízení základních plodin (pšenice, ječmen, řepka a sójové boby) je třeba vlastnit kombajn s žací lištou. Jeden obstarožní kousek jste na začátku hry obdrželi. Pro sklízení kukuřice či slunečnice je nutné dokoupit žací lištu na kukuřici / slunečnice.

kombajn sklízející pole

kombajn sklízející pole

Po osazení kombajnu vhodnou žací lištou můžete vyrazit na pole. Rychlost kombajnu je nevalná, proto je velmi vhodné sklízet více polí "popořadě" a vždy jen přejet k vedlejšímu poli namísto chaotického ježdění sem a tam po mapě.

Na uzrálém poli nejprve rozložíte kombajn [X], poté spustíte žací lištu [V] (k tomu je třeba se přepnout z kombajnu na žací lištu [G]) a zapnete kombajn [B] (potřeba se přepnout zase zpět na kombajn). Kombajn začne generovat větší hluk, a především kýžené obilí. Obilí je v kombajnu uskladňováno. Ve chvíli, kdy už to vypadá, že začne padat ven, je kombajn naplněn a mlácení je zastaveno. Musíte tak kombajn vyprázdnit. To zahájíte roztažením odhozové roury [O]. Následně je nutné postavit pod ní vlek, do kterého bude obilí vysypáno a kombajn vyprázdněn. Je-li kombajn řízen najatým pracovníkem [H], lze jet vedle něj i během mlácení.

vyprazdňování kombajnu při současném mlácení

vyprazdňování kombajnu při současném mlácení

Při nákupu větších kombajnů je potřeba projevit trochu inteligence. Kombajn je pravděpodobně nejdražší stroj, který budete kupovat. Je tak dobré si jej pečlivě vybrat, a to s ohledem na jeho příslušenství, resp. žací lišty a sekací stroje. Ve Farming simulatoru 2017 vždy k určitému typu kombajnu patří dané žací lišty a další vybavení. Není to libovolně záměnné!

 

Sklízení pokročilých plodin

Kromě základních plodin, je ve farming simulatoru 2017 ještě několik dalších - brambory a cukrová řepa. Pěstování těchto plodin je poněkud náročnější jak na vybavení technikou, tak na postup.

Připomeňme, že v prvé řadě je třeba mít samozřejmě secí stroj, který tyto plodiny dokáže zasít. Samotné sklízení se pak skládá ze dvou částí - odstraňování natě a sklízení (vyorávání).

Je-li úroda dozrálá, tak nepřejde do stavu "připraveno ke sklizni", ale přejde do stavu "odstranit natě".

Je tak logicky nutné nejprve odstranit natě. V případě cukrové řepy k tomu lze použít stroj Grimme FT 300, který nalezneme mezi sklízeči řepy. Ten lze připojit za traktor dopředu i dozadu.

odstraňování natě

odstraňování natě

Následně je třeba cukrovou řepu vyorat. K tomu použijeme stroj Grimme Rootster 604.

vyorávání úrody

vyorávání úrody

Výše zmíněný postup není příliš rychlý. Sklízení velkého pole tak zabere opravdu hodně času. Naštěstí je zde stroj od firmy Holmer. Ten seká nať a vzápětí zároveň vyorává cukrovou řepu. K tomu navíc přidává širší záběr, vyšší výkon, lepší manévrovatelnost a větší kapacitu. Samozřejmě je za to potřeba zaplatit. Hodně zaplatit.

sklízení

sklízení

Právě ukázaný postup pro sklízení cukrové řepy platí identicky i pro brambory. Cukrová řepa i brambory však mají svoje sklízecí stroje. Pro sklízení brambor je tak třeba volit stroje z příslušné sekce.

 

POKRAČOVÁNÍ

Rostlinná produkce III (odvoz a prodej)