ROSTLINNÁ PRODUKCE I

Základním pilířem farming simulátoru je pěstování plodin na polích. To lze ve stručnosti popsat následujícím cyklem:

Cyklus výroby na polích - Farming Simulator 2017

 cyklus výroby na polích

Pěstování plodin (obilí) je prvotní činností, které se budete ve farming simulatoru věnovat. K úspěšnému obhospodařování potřebujete následující:

Stav polí se tak cyklicky mění ze zoraného na oseté (roste) a na zralé (ke sklizení). Případně může mít ještě stav "ke sklizení natě". Vždy, když zakoupíte pole nové, je třeba zjistit v jakém stavu se nachází. A jelikož je cena pole konstantní, je samozřejmě nejlepší kupovat pole s uzrálou úrodou, kterou si tím přivlastníte.

Do začátku hry vždy nějaké pole dostanete. To se, stejně jako všechna pole, která vlastníte, zobrazuje na mapě se zeleným číslem.

Pěstování plodin

Samotné pěstování plodin lze rozdělit do několika skupin. Na základní plodiny - ty můžete pěstovat ihned, následně lze dokoupit relativně levné strojní rozšíření pro pěstování rozšířených plodin, a nakonec pokročilé plodiny - na ty je již potřeba vlastnit specifické a drahé strojní vybavení. O ostatních plodinách si povíme dále.

Přehled všech plodin ve hře

 

Zorání pole

Není-li pole zorané, je třeba začít jeho zoráním. K tomu slouží kultivátor. Kultivátor připojte za traktor a vyrazíte na pole. Je-li kultivátor rozkládací, je potřeba jej rozložit. To provedete klávesou [X]. Následně kultivátor snižte [V] a pole se začne kultivovat. Na tuto nudnou práci můžete najmout pracovníka klávesou [H], který celé pole zoře za vás. Samozřejmě za mírný poplatek.

orání pole traktorem s kultivátorem

orání pole traktorem s kultivátorem

V obchodě [P] je samozřejmě možné zakoupit kultivátor větší (s větší šířkou). Dávejte však pozor na potřebný výkon traktoru, aby jste si nekoupili kultivátor, který váš traktor neutáhne.

ukázka různých kultivátorů z Farming simulátoru 2017

ukázka různých kultivátorů z Farming simulátoru 2017

Osetí pole

K osetí pole je třeba traktor se secím strojem. Ten je potřeba nejprve naplnit. To provedete na základně u hromady se semeny klávesou [R]. Další osivo lze zakoupit v obchodě [P] - kategorie palety.

traktor, secí stroj a doplňování osiva

traktor, secí stroj a doplňování osiva

Osít je možné množství plodin. Plodina, která bude oseta se zobrazuje na ikonce vpravo dole. Změnu provedete klávesou [Z]. Po příjezdu na pole rozložte secí stroj [X]. Následně secí stroj snižte [V] a spusťte jej [B].

setí pole

setí pole

Plodiny

Osít je možné několik druhů plodin. Na začátku hry budete osívat základní plodiny - pšenici, ječmen, řepku nebo sójové boby. Později můžete rozšířit byznys o kukuřici nebo slunečnice (je třeba jiná žací lišta kombajnu). Poté se dostanete i k technologicky nejnáročnějším plodinám jako jsou brambory a cukrová řepa. Pro setí těchto plodin je třeba pořídit patřičný secí stroj a především vybavení pro sklízení těchto plodin - viz. dále. Plodiny, které daný stroj seje jsou u každého stroje znázorněny symboly v obchodě.

Pohnojení pole

Pohnojení pole je volitelná část. Avšak pohnojením pole můžete až zdvojnásobíte jeho výnos. Proto je nejvýše vhodné tuto část nepřeskakovat.

Lze získat bonus 10% za zorání pole - k tomu je třeba využít pluh. Pole je nutné zorat vždy po každém třetím osetí. Dále lze pole celkem 3x pohnojit a získat tak 3 x 30% bonus. Pozor - v každé růstové fázi lze hnojit pouze 1x. Celkově je tak možné získat bonus 100%.

Pohnojit pole je možné několika způsoby:

Všechny způsoby jsou si rovnocenné.

Na začátku hry musíte začít s rozprašovačem nebo rozmetadlem hnojiva. Mrvu ani močůvku žádnou nemáte.

Zřejmě nejsnazším způsobem je hnojení rozprašováním. Co nejdříve si tedy pořiďte rozprašovač a pokud možno i přídavnou nádrž. Ta zvýší kapacitu a zároveň poslouží namísto závaží.

rozprašovač, přídavná nádrž a jejich připojení na traktor

rozprašovač, přídavná nádrž a jejich připojení na traktor

Rozprašovač je třeba naplnit. To provedete u nádrže (viz. obr.) klávesou [R].

naplnění rozprašovače u nádrže

naplnění rozprašovače u nádrže

Po naplnění můžete vyrazit na pole. Na poli je rozprašovač potřeba nejprve rozložit [X] a následně zapnout (opět klávesou [B]). Případně může být potřeba se přepnout na správný nástroj [G]. Pohnojená část pole mírně změní barvu (ztmavne).

hnojení pole

hnojení pole

 

POKRAČOVÁNÍ

Rostlinná produkce II (sklízení)