ROSTLINNÁ PRODUKCE III

Předchozí část článku Rostlinná produkce I (úvod, orba, osetí, pohnojení), Rostlinná produkce II (sklízení).

Obilí je uzrálé, kombajn naplněn čerstvě vymláceným zrním. Co dál? Dále je třeba zrní vyložit na vlek, odvézt a co nejlépe prodat.

Odvoz úrody

K transportování získaných plodin slouží vleky. Těch je ve Farming Simulatoru 2017 velké množství. Je tak z čeho vybírat. A také v čem se ztratit.

Hned úvodem je třeba říci, že ve Farming Simulatoru 2017 jsou tři typy vleků:

Vleky lze dále rozlišovat na sklápěné dozadu, nebo do boku, případně vyprazdňované i jinak. To ale v tuto chvíli není podstatné.

Podstatné je, že na začátku získáte klasický vlek, který můžete zapojit za libovolný traktor (či jinou techniku). Takovýchto vleků je navíc možné zapojit více za sebe.

traktor s vleky

traktor s vleky

Větší vleky mají řízenou zadní nápravu. Takové vleky je nutno zapojit pouze za traktor. Nelze jich rovněž spojovat více za sebe.

vlek s řízenou nápravou za traktorem

vlek s řízenou nápravou za traktorem

Poslední skupinu tvoří kapacitně největší vleky, resp. v tomto případě se jedná o návěsy. Ty je třeba připojit na točnici. Buďto přímo na točnici tahače, nebo na točnici tzv. dolly podvozku.

návěs na točnici tahače

návěs na točnici tahače

Na místě vykládky se vykládá klávesou [I]. Stranu sypání volíme pomocí [U].

 

Prodej úrody

Pracně vypěstovanou úrodu je potřeba co nejlépe zpeněžit. Na mapě existuje několik míst, kde je úroda vykupována. Přijímané produkty a aktuální ceny se dozvíte z informační nabídky ( [Esc] a nalistovat na záložku výkupních cen).

Cena plodin je odvislá od toho, jaké plodiny prodáváte. Okamžitě poté co jste dovezli nový závoz úrody, klesá její výkupní cena. Čím větší množství bylo od vás odkoupeno, tím více příslušná cena klesne. Naopak cena ostatních plodin se zlehka zvedá.

Pokud úrodu momentálně prodávat nechcete, můžete ji uskladnit v silech na své základně a prodat ji později.

skladování úrody na mapě Sosnovka

skladování úrody na mapě Sosnovka

Na každé mapě se nachází několik výkupen, které vykupují úrodu. Všechny výkupny nalezneme na kartě cen. Výkupny si vzájemně konkurují a cena v každé z nich se v čase mění. Každá výkupna vždy vykupuje ty produkty, u kterých je uvedena cena. Poté, co si vyberete výkupnu, kde chcete úrodu prodat, je možné ji dvojklikem na kartě cen vybrat k navigaci. Na jejím místě se vytvoří zelený sloup, který vám v místě ukáže na rampu (výkupní místo). Do oblasti výkupny dojedete podle mapy. Všechny výkupny jsou v ní zobrazeny.

vykládka úrody

vykládka úrody

K prodeji úrody lze využít také vlaků. Přesněji řečeno, pro prodej úrody ve výkupně Maplefield Mill je doprava vlakem dokonce nutná. Jedná se o vykládací místo pro železnici. Sklopení úrody z kamionu zde není akceptováno.

nakládání úrody na vlak

nakládání úrody na vlak

Výnosnost plodin

Následující tabulka zobrazuje průměrnou výnosnost na hektar a průměrnou výkupní cenu. Z toho lze snadno spočítat zisk z 1 hektaru pro různé plodiny.

Základní plodiny zajišťují nižší výnos, s výjimkou řepky - zde je ale daní to, že netvoří slámu. Rozšiřující plodiny - kukuřice a slunečnice zajišťují o trochu lepší výnos. Je třeba ale investovat do nové žací lišty. Pokročilé plodiny pak generují dvojnásobný zisk. Nevýhodou je však potřeba vlastnictví drahé jednoúčelové techniky a přepravování velkého množství úrody (potřeba velkých vleků). Sklízení stejně velké plochy je navíc výrazně více časově náročné.

Pozn.: Platí pro normální obtížnost hry.