HERNÍ PRINCIPY

Farming simulator 2017 je v zásadě simulátor, který si občas vypomáhá prvky z žánru strategií a tycoonovek.

Působení ve hře lze rozdělit na několik podkategorií - rostlinná výroba, živočišná výroba, lesnictví, plnění misí a přivydělávání si umístitelnými objekty.

Za rostlinnou výrobu lze označit vše, co je pěstováno na polích. To může být buď obilí či obdobné produkty (kukuřice, slunečnice) sklízené kombajny a prodáváné za účelem zisku peněz. Nebo to mohou být jiné plodiny v podobě brambor či cukrové řepy. Z kukuřice je ale též možné dělat siláž, kterou lze použít k vlastnímu užitku v živočišné produkci nebo k prodeji na bioplyn.

Živočišná výroba zahrnuje chov zvířat. Chovat můžete několik druhů zvířat - od nenáročných na chov (slepice) až po krávy, které vyžadují vyváženou hodnotnou stravu. Zvířatům je třeba zajistit základní potřeby - stravu a vodu. Zisk pak plyne z prodeje produktů.

FS2017.cz

Můžete se též dát na lesnictví a začít zužitkovávat okolní lesy. Zde prodáváte vytěžené dřevo, které v podobě klád dopravíte na výkupní místo. Druhou možností je zpracovávat dřevo na dřevní štěpky.

V mezičase (zrání obilí, růst lesa) si můžete zkrátit dlouhou chvíli plněním různých misí. Ty vám umožní obhospodařovat cizí pozemky a získat za to nějakou provizi.

Jelikož se za údržbu veškeré techniky platí nemalé peníze, je vhodné pořídit si některý z doplňkových objektů, který vám bude vydělávat peníze. Mezi to spadá např. včelín či skleníky. Finančně náročnější kapitolou je výroba elektřiny. Můžete si tak pole osázet fotovoltaickými panely nebo větrnými elektrárnami namísto obilí. Lze si tak zahrát na solární barony, neboť je tento byznys i zde poměrně výnosný. Hra je německá, tudíž jadernou elektrárnu si na poli postavit nemůžete.

 

Vyděláváme peníze

Hlavním cílem hry je v podstatě, jako obvykle, vydělávání peněz. Za vydělané peníze rozšiřujete svojí farmu nákupy techniky, polí, zvířat atd.

Na začátku hry je vhodné rozmyslet si, které oblasti se chcete zprvu věnovat. Snažit se ihned rozjet všechen byznys není příliš moudré. Peněz máte málo.

FS2017.cz

Doporučený postup je nejprve se zaměřit na rostlinnou produkci. K té máme na začátku techniku. Postupně je vhodné techniku modernizovat a přidávat pěstování dalších plodin. Platí totiž, že čím více nějaké plodiny prodáváte, tím více klesá její výkupní cena. Naštěstí také zároveň roste výkupní cena ostatních plodin. Je tak nanejvýš vhodné pěstovat více plodin. A pokud možno prodávat tehdy, kdy některá výkupna vyhlásí "vysokou poptávku" a krátkodobě tak navýší cenu. Ta se pak zobrazuje na kartě cen modře.

Dále můžeme začít rozjíždět živočišnou produkci. Chov zvířat může zajistit stabilní přísun peněz. Velké chovy si však žádají také velkou pozornost a dostatečné technické zázemí. To platí zejména pro chov krav. Tedy, chceme-li je chovat efektivně.

Poslední. a spíše doplňkovou činností je lesní hospodářství. Zde potřebujeme na vše relativně dost času. A tím není myšleno jen růst stromů, který je samozřejmě velmi pomalý, ale také manipulaci s kládami či štěpkou. To kromě času vyžaduje také notnou dávku umu.

Není-li na farmě zrovna do čeho dloubnout, můžeme se věnovat misím. Ty kromě dodatečného příjmu pomůžou také snížit budoucí náklady na nákup dalších polí.

Pole

Co by byl zemědělec bez polí? V průběhu hry je samozřejmě důležité rozšiřovat svoje panství o další pozemky. Přehled všech polí je uveden zde:

Goldcrest Valley

 

 

 

Sosnovka

Nákup polí úzce souvisí s misemi. Jak koupit pole výhodněji je popsáno na stránce mise.