LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ II

V článku lesní hospodářství I jsme si popsali jak těžit dřevo. Nyní si povíme jak jej zpracovat a prodat.

Prodej

Náklad je naložen a nyní je třeba jej prodat. Prodat klády je možné na několika místech mapy:

K dopravě dřeva na pilu využijeme silnici. Lze k tomu použít různé dopravní prostředky, jak jsme si uvedli výše. První možností je prodej přímo ve výkupně. Má to ale malý zádrhel. Dřevo je třeba nějak vyložit. K tomu lze samozřejmě použít stejné prostředky jako k nakládce nebo se pokusit náklad nějak vysypat. Pochopitelně také lze také klády navážet přímo nakladačem - po jedné. To lze ale samozřejmě praktikovat jen kácíme-li stromy v okolí pily.

místo výkupu na mapě Goldcrest Valley

místo výkupu na mapě Goldcrest Valley

Nechceme-li se obtěžovat s vykládáním, pak je možné naházet klády do zátoky (sklad kulatiny). Do vody lze nacouvat i s návěsem, ale je to poněkud prasárna. Nicméně funguje to a peníze jsou peníze.

odhození dřeva do zátoky

odhození dřeva do zátoky

Jak jsme již zmínili, na mapě Goldcrest Valley je možné využít k přepravě klád také vlaky. A když už máme klády na vlaku tak proč je z něj rovnou neprodat? Poblíž pily je překládací místo, kde lze klády snadno složit vedle vlaku k tomu určeným mostovým jeřábem. Do něj lze nastoupit pomocí [E], manipulace pak probíhá pomocí tlačítek myši. Podržením levého či pravého (případně obou) za současného tažení se jeřáb ovládá. Chce to trochu cviku, ale pak to poměrně rychle odsýpá. Jeřáb dokáže s kládami manipulovat přesně a rychle.

vykládání klád z vlaku

vykládání klád z vlaku

S vlakem je nutné zastavit pod mostovým jeřábem, ideálně přímo vedle oblasti vymezené vyšrafovanými rohy. Jeřábem klády nabereme a při složení do ohraničené oblasti jsou klády automaticky prodány.

 

Dřevní štěpky

Prodej celých klád není jediná možnost jak za ně získat peníze. Druhou možností je klády rozdrtit na dřevní štěpky. K tomu je potřeba drtič na klády.

Hned v úvodu musíme zmínit, že vedle drtiče je v průběhu drcení vždy nutné mít umístěný vlek, kam budou dřevní štěpky sypány. Viz. obrázky níže.

Nelevnějším drtičem ve hře je Heizomat HM 4-300. Jak už to tak bývá věci, které jsou levné obvykle nejsou moc dobré. Tuhle drtičku stačí připojit za traktor a zapnout. Obsluha je zde ruční. Použití jakékoli další mechanizace je kontraproduktivní. Vezmeme tedy dostatečně krátkou kládu, tak aby jsme jí ručně odnesli a vrazíme ji do stroje. Z toho plyne nevýhoda - je třeba klády nařezat na krátké kousky. To by však nebylo ještě tak nejhorší. Mnohem větší problém je ten, že stroj bere klády poměrně dosti omezeného průměru. Klády se v tom navíc zasekávají či vypadávají. Prostře celkově je tento stroj spíše jen k vzteku a při uvážení ceny štěpek a nevalné produktivity se vlastně sotva někdy zaplatí.

Větším a produktivnějším strojem je JENZ HEM 583-Z. Tahle věc je již vybavena samostatným hydraulickým ramenem pro nakládání a zároveň je schopná konzumovat v podstatě cokoli. Celý strom tak lze chytit hydraulickou rukou a narvat do stroje. Lze tak relativně rychle zpracovávat ať už celé stromy nebo jen jejich části jako jsou například špičky, zatímco silné klády prodáme na pile. Špičky jsou navíc lehké a lze je do stroje házet ručně. To maximálně usnadňuje manipulaci. Stejně tak si tento stroj poradí s krátkými ručně naházenými kládami, neboť pás zde funguje poměrně dobře.

zpracovávání dřeva na dřevní štěpky strojem JENZ HEM 583-Z

zpracovávání dřeva na dřevní štěpky strojem JENZ HEM 583-Z

JENZ HEM 583-Z vcelku spolehlivě bere i krátké klády

JENZ HEM 583-Z vcelku spolehlivě bere i krátké klády

Další a poslední možností je JENZ BA 725 D. Tento stroj je oproti předchozím představeným s vlastním pohonem. Není tak třeba u něj mít připojen traktor. Dokáže se i sám velmi pomalu hýbat. Funguje v podstatě stejně jako předešlý produkt značky JENZ. Rozdíl je pouze v tom, že nemá hydraulickou ruku a tak je třeba jej krmit něčím jiným. To ale není na škodu, neboť zpravidla je třeba kládu či strom tak jako tak odněkud ke stroji dopravit (zpravidla se stroj nenachází v dosahu všech klád).

drcení klád strojem JENZ BA 725 D

drcení klád strojem JENZ BA 725 D

Všechny tři stroje lze také rovnou postavit na místo výkupu štěpky. Dřevní štěpka tak bude ihned prodávána. Štěpka je vykupována na pile (hromada na obrázku). Sem budete vozit štěpky a vykládat je z vleku. Pozor! Místo výkupu není vrchol hromady, ale orámovaný prostor před hromadou.

vykládkové místo pro dřevní štěpku

vykládkové místo pro dřevní štěpku

Štěpku nemusíte prodávat jen na pile. Lze si koupit vlastní teplárnu, která bude štěpku odebírat. Tu najdete v obchodě mezi umístitelnými objekty. Výkupní ceny jsou stejné jako na pile.

vykládání dřevních štěpek do teplárny

vykládání dřevních štěpek do teplárny

Za určitou vychytávku lze považovat nasměrování některé z drtiček přímo do teplárny.

Posledním strojem je v podstatě kombinace drtičky a teplárny. Z jedné strany rvete klády a zároveň dostáváte ihned peníze. Aby to nebylo zas až tak efektivní, výkupní cena je o něco nižší než když by jste klády rozdrtili a štěpky prodali. Přesto se jedná pravděpodobně o nejefektivnější způsob.

drtička a výkupna JENZ HE 700 StA

drtička a výkupna JENZ HE 700 StA

 

Rentabilita

Cena stoupá s délkou, šířkou a rovností vykupované klády. Za jednu osm metrů dlouhou kládu lze dostat až přibližně 2.500 € za nejtlustší části. Průměrně kolem 1.800 €. Celkový výnos za strom se pohybuje zhruba okolo 5.000 €. Za jednu ručně uříznutou a donešenou kládu obdržíte max. asi 200 €.

Cena za neočištěný strom od větví klesá na polovinu. Pokud strom proženeme skrz drtičku a vzniklé dřevní štěpky následně prodáme, získáme přibližně dvojnásobný výnos.

Odstranění pařezů

Posledním krokem těžby dřeva je odstranění pařezů. Jejich odstraněním si zlepšíte manipulační plochu pro techniku a smažete poslední stopy po původních stromech. Celý proces je velmi jednoduchý. Stačí s traktorem s nástrojem na odstraňování pařezů (FSI ST 65T) zacouvat k pařezu a zapnout. Během chvilky je pařez rozmetán po okolí a zmizí.

Topoly

Ve Farming simulatoru 2017 přibyla ještě jedna nová plodina - topoly. Sázení topolů probíhá stejně jako u stromů. S tím rozdílem, že je samozřejmě potřeba koupit paletu se sazenicemi topolů namísto stromů.

Topoly jsou rychlerostoucí dřeviny, ze kterých lze rychle získat velké množství dřevní štěpky.

Topoly mohou být sázeny pouze na pole, a to v libovolném stavu. Není nutné, aby bylo zkultivované. Topoly nevyžadují hnojení. Co je ale vyžadováno je sklízecí kombajn s patřičným nástavcem. A to není vůbec levná záležitost.

V prvním kroku je potřeba osít pole nařízkovanými topoly. A to je vše.

setí pole topoly

setí pole topoly

Topoly rostou přibližně 3 až 4 dny. Pak je možné je sklízet.

sklízení topolů

sklízení topolů

Se získanou dřevní štěpkou nakládáme jako obvykle.

POKRAČOVÁNÍ

Dále si můžete prohlédnout tipy a rady.