ÚVODEM

Po spuštění Farming Simulatoru 2017 se ocitnete v hlavním menu hry. Pokud se hra nenačte, můžete se pokusit vyřešit problém s pomocí tipů v sekci Technická pomoc.

V menu hry se nachází položky: kariéra, multiplayer, tutoriál, modifikace, trofeje (achievmenty), nastavení, autoři a konec.

Naše první kroky nejprve zřejmě povedou do nastavení. Zde si přizpůsobíme grafiku hry výkonu PC, nastavíme hlasitost zvuku a zkontrolujeme další nastavení. Zkontrolujeme zejména zda odpovídá nastavení rozlišení hry skutečnému rozlišení monitoru.

Menu hry

Menu hry

Dalším logickým krokem bude projití si tutoriálu (výuky), který nás seznámí se základními prvky hry. Po vyzkoušení si tutoriálu, následně přejdeme k samotné hře.

Nová hra

Po zvolení "kariéra" je třeba vybrat libovolnou pozici pro uložení. Pod touto pozicí hru vždy najdeme.

Hra začíná výběrem obtížnosti. Zvolíme obtížnost a následně si vybereme mapu. Novinkou ve farming simulatoru 2017 je výběr postavy a její pojmenování. Nyní si hra vyžádá případné schválení módů. Potvrdíme a už se hra načítá ...

Zvolená obtížnost ovlivňuje množství aspektů jako jsou počáteční peníze, stav skladů či výkupní ceny obilí a dobytka. Pro vysokou úroveň jsou automaticky zapnuty některé další vlastnosti jako nutné startování (a vypínání) vozidla, což považujeme za užitečnou vlastnost, nebo automatické uvadání dlouho nesklizeného obilí. Pro většinu hráčů doporučujeme zvolit normální úroveň, pro fajnšmekry (jež mají s Farming simulátorem již zkušenosti) lze doporučit vysokou obtížnost.

Pozn.: Vybranou obtížnostní úroveň už později nelze změnit!

 

Interface

Po načtení nové hry je vhodné se nejprve chvilku zabývat uživatelským rozhraním. Ušetříte si tak budoucí tápání a zbytečné začátečnické chyby.

Popis interface

Popis interface

Popis interface

Pozn.: Možnosti vozidla lze skrýt / zobrazit klávesou [F1]

Pozn.: Minimapu lze zvětšit / skrýt pomocí klávesy [í] resp. [9] pro anglickou klávesnici

Pozn.: Stav konta zobrazuje aktuální stav účtu, bez započtení půjček (volné prostředky je vhodné použít na snížení dluhu, protože úroky se platí z půjčené částky)

Pozn.: Na panelu informací je mimo jiné stav naplnění vleku / stroje, druh plodiny (která je vezena / sklízena / bude seta), nastavení omezovače rychlosti resp. tempomatu a také aktuálně aktivní nástroj - ikonka na panelu vlevo dole (důležité např. u kombajnů či je-li k traktoru připojeno více než 1 vlek či nástroj! - vybraný nástroj se přepíná pomocí [G] )

Pro pozastavení hry použijte klávesu [Pause|Break]. Po stisknutí klávesy [Esc] běží hra dál!

 

Menu hry

Menu hry bylo od verze 2015 kompletně předěláno. Nově bylo zcela zrušeno PDA. Vše tak najdeme v menu.

Po stisknutí klávesy [Esc] se dostaneme do menu. To má několik záložek. První je mapový přehled.

přehled mapy

přehled mapy

Na této kartě je zobrazena celá mapa. Vidíte co na jakém poli roste a v jakém stavu se dané pole nachází (po přepnutí mezi růstem a druhy plodin). Po přepnutí na "úrodnost půdy" zase vidíte zda je třeba pole zorat. Pole je třeba zorat minimálně jednou za tři sklizně. Jinak klesá jeho úrodnost na polovinu. Tato karta má kromě sledování stavu polí další využití ke sledování pohybu techniky po mapě a k teleportaci do daného stroje nebo lokace. Výběr zobrazovaných položek se provádí ikonami vpravo uprostřed. Pole, jež náleží vaší farmě mají zelené číslo (zde 12, 14 a 15).

Karta cen

ceny

ceny

Zde jsou všechna výkupní místa plodin a odpovídající ceny. Ceny jsou za 1000 litrů. Také je zde hned na první řádce ("Silo") uvedené uskladněné množství úrody ve vašich silech. Červená barva znamená špatnou výkupní cenu, zelená dobrou. Modrá barva značí tzv. "Great Demand" - vysokou poptávku. To je časově ohraničená doba (méně než 24 h), po kterou je navýšena cena na dané výkupně.

Na další kartě je přehled vozidel. Je zde dobře vidět za co platíte tolik peněz ...

Následuje karta s přehledem financí. Zde je možné půjčit si peníze nebo je naopak splatit. Pamatujte, že z peněz, které máte půjčené, se samozřejmě platí úroky (vždy na konci dne)

Další v pořadí je karta zvířat - tady jsou sdruženy veškeré potřebné informace pro živočišnou produkci.

Následuje karta statistik, dvě karty nastavení a nápověda.

 

Ovládání

Většina ovládacích kláves pro daný stroj se zobrazuje v nápovědě v levém horním rohu. To lze skrýt (opětovně zobrazit) pomocí klávesy [F1].

Pohyb standardně pomocí [W] [A] [S] [D] asi nikoho nepřekvapí. Je zde ale několik dalších důležitých kláves, bez kterých se neobejdete:

[E] - nasednout do vozidla
[Tab] - přepíná mezi stroji
[Enter] - startuje motor
[Q] - připojí / odpojí nástroj či vlek
[G] - výběr ovládaného nástroje
[R] - univerzální funkční klávesa
[I] - sklápí vlek
[U] - vybírá směr sklápění vleku
[Z] - vybírá plodinu, která bude seta
[í] resp [9] - zobrazí mapu
[ý] resp [7] a [á] resp [8] - mění rychlost běhu času

 

Po úspěšném seznámení se s ovládáním můžeme postoupit k samotnému zahájení hry.