SILÁŽ

Kukuřici nemusíme pouze sklízet kombajnem na prodej. Lze jí totiž i zpracovávat na siláž. Siláž lze také alternativně produkovat z trávy.

Produkce siláže

Produkce z kukuřice

Pro produkci siláže je nejprve třeba vypěstovat kukuřici, stejně jako u běžného pěstování obilí. Sklízení pak ale neprobíhá klasickým kombajnem, nýbrž sklízecím kombajnem s řezačkou na tvorbu řezanky.

Za kombajn je nutné připojit vlek, kombajn následně rozložíme [X] a vyrazíme na pole. U tohoto typu kombajnu je třeba mít vždy roztaženou odhozovou rouru [O].

kombajn produkující řezanku

kombajn produkující řezanku

Pozor! Při naplnění vleku je další úroda ztrácena.
Pozn.: Za sklízecí kombajn je možné připojit pouze klasický neřízený vlek.

 

Produkce z trávy

Alternativním postupem je produkce siláže z trávy. Tato metoda však není tolik efektivní jako produkce z kukuřice.

Řezanku lze rovněž vytvořit přímo řezacím strojem, jen je potřeba vyměnit nástroj.

velká sekačka na produkci řezanky

velká sekačka na produkci řezanky

 

Zhutnění a kvašení

Druhým krokem (pro siláž z kukuřice i trávy) je samotná přeměna řezanky na siláž. To provedeme vysypáním řezanky do sila pro siláž. Ty se na mapě nacházejí obvykle u objektu s kravami a v bioplynové stanici. Podle účelu nač siláž chceme si vybereme silo, aby jsme pak s hotovou siláží nejezdili přes celou mapu. Po naplnění je třeba silo zhutnit - udusat. K tomu je třeba jezdit po hromadě traktorem. Je-li silo zhutněno a dostatečně naplněno (alespoň 10%), lze jej přikrýt a nechat vykvasit [R]. Po vykvašení sundáme plachtu a siláž je hotová.

Vykládka siláže do silážní jámy

Vykládka siláže do silážní jámy

 

Postup pro chudé farmáře

Nemáte-li peněz na zbyt, je možné produkovat siláž z trávy ještě jiným způsobem. Nejprve posekáte louku a vytvoříte kulaté balíky (zelené). Tyto balíky následně na obalovačce zakonzervujete. Tento postup lze sice aplikovat za pomoci cenově dostupných strojů, jak ale asi tušíte, není příliš produktivní.

 

K čemu siláž slouží?

Siláž lze využít dvěma způsoby. Na krmení a do bioplynu. K jejímu nakládání budete potřebovat bagr nebo teleskopický nakladač s lopatou či traktor s čelním nakladačem a lopatou (neplatí pro balíky).

Krmení

Hlavním účelem siláže je krmení zvířat. A to buď přímo nebo prostřednictvím míchané směsi. Tomu se věnují články živočišné produkce.

 

Bioplyn

Siláž lze ale využít také k produkci bioplynu. K tomu stačí bagrem nasypat siláž do násypky bioplynky. Ta vám za vy-sypanou várku ihned zaplatí.

bagr sypající siláž do bioplynové stanice

bagr sypající siláž do bioplynové stanice